0977.703.776

Tag Archives: hợp đồng sơn nhà

Mẫu hợp đồng thuê thợ sơn nhà

Hợp đồng sơn nhà là gì?

Mẫu hợp đồng sơn nhà giúp CĐT và nhà thầu xây dựng có sự cam kết và ràng buộc giữa 2 bên. Từ đó với sự đồng ý thỏa thuận của bên thuê & bên nhận sẽ tránh khỏi đc các dủi ro phát sinh khi thi công. vì thế hãy tham khảo các mẫu […]